नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनहरू

यी किर्म्रो बेली समूहका कम्पनीले बेचेको नवीकरणीय उर्जा उत्पादनहरूको सूची हो। यी उत्पादनहरूमा सौर प्यानल, हावा टर्बाइनहरू, इन्भर्टर, चार्ज कन्ट्रोलर, ब्याट्रीहरू र एक कार्य सौर वा पवन ऊर्जा प्रणालीको लागि इलेक्ट्रोनिक घटकहरू समावेश गर्दछ।